Web tasarimi ipuclari

W3 World Wide Web - Dünya çapında Ağ'ın kısalmasıdır. Gayri resmi olarak internetin ilk web sitesidir.
Şöyle düşünmek gerekirse TSE (Türk Standartları Enstitüsü) nün internet versiyonu denilebilir. İnternetteki web standartları belirleyen bir oluşumdur. "Tim Berners Lee" 1989'da HTML programlama dilini geliştirerek insanlığa internetin kapılarını açmıştır. 1994 yılında Ağ ile ilgili standartları dünya çapında belirleyecek açık bir kurum olan W3C'yi kurdu ve halen de başkanlığını yapmaktadır. 1999'da Time dergisi tarafından 20. yüzyılın en büyük 100 zekası arasında sayılan Berners-Lee bir çok ödül ve unvan sahibi bilgisayar profesörüdür. Şu an MIT üniversitesinde profesörlük yapmaktadır.Google dahil bir çok dev internet şirketlerine danışmanlık yapmaktadır.

Şu an ERCIM (France)- Keio Univ.(Japan)- MIT Univ (USA) bilgisayar mühendisliği bölümlerinin ortak yürüttüğü bir konsorsiyumdur w3.org amacı internetin standartlarını belirlemek.
Örneğin bir internet tarayıcısı (browser) yazılım şirketiniz var, yazdığınız programın tüm dünyada kabul görebilmesi için w3 standartlarını tamamen desteklemesi gerekmektedir. Yada yaptığınız web sitesinin tüm tarayıcılarda sorunsuz şekilde görüntülenmesi için w3 konsorsiyum standartlarına uyması gerekiyor. Ayrıca w3.org sadece siteler için standart oluşturmuyor. Arama motoru programcılarının örümcekleri içinde uymaları gereken kuralları belirliyor.
Tüm bu sebeplerden dolayı sitenizin w3 testinden geçmesi büyük önem taşımaktadır.

KOLAY ERİŞİLEBİLİR WEB SAYFALARI HAZIRLAMAK İÇİN İPUÇLARI.

(Alıntı : http://www.w3.org/2003/10/QuickTipsTurkish.htm )

 • Resimler ve canlandırmalar (animasyonlar). Her bir görsel öğenin işlevini açıklamak için “alt” özniteliğini kullanınız.
 • Resim haritaları. İstemci-tarafı haritası ve aktif bölgeler için metin kullanınız.
 • Çoklu ortam (multimedya). İşitsel öğeleri başlıklar ve yazılı döküm, görsel öğeleri ise açıklamalarla destekleyiniz.
 • Hipermetin bağlantıları. Kontekstten bağımsız okunduğu zaman da anlamlı olabilecek metinler kullanınız. Örneğin, “buraya tıkla” metnini kullanmaktan kaçınınız.
 • Sayfa düzenlemesi. Tutarlı bir yapı oluşturunuz; başlıklar ve listelere yer veriniz. Biçem (stil) ve sayfa düzenlemesi için mümkün ise CSS kullanınız.
 • Grafik ve çizelgeler. Özetleyiniz veya “longdesc” özniteliğini kullanınız.
 • Betikler (Script), uygulamacıklar (applet) ve uyumlu ekler. Hareketli kısımların desteklenmediği veya erişilemez olduğu durumlar için alternatif içerik sağlayınız.
 • Çerçeveler. “noframes” seçeneğini tercih ediniz ve anlamlı başlıklar kullanınız.
 • Tablolar. Satır satır okunabilecek şekilde hazırlayınız. Özetleyiniz.
 • Çalışmanızı kontrol ediniz. Sayfanın geçerliğini denetleyiniz. http://www.w3.org/TR/WCAG ’deki denetim listesinden, araçlardan ve yönergelerden faydalanınız.
  Detaylı Yönergeler ve Denetim Listesi için: www.w3.org/WAI

İyi bir web sayfası yapmak için gerekli standartlar aşağıdaki linklen alınmıştır.

(Alıntı: http://www.yardimx.com/turkce-indir/web-standartlari-w3-standartlari.html)

WEB SAYFASI STANDARTLARI

Web standartları sayesinde, sunulan bilgi, herkes tarafından erişebilir hale geliyor. Önemli olan kullanıcının internete nasıl, ne ile bağlandığı değil; neye, hangi bilgiye ulaşmak istediğidir.

Bir dili konuşurken, bir takım dil bilgisi kurallarına uymak zorundayız. Web ülkesinde konuşulan ana diller (X]HTML (Hypertext Markup Language] ve CSS (Cascading StyleSheets] İmla kılavuzu ise web standartları. Bu standartlar web tasarımcılarına bir sayfanın nasıl kodlanması gerektiğini göstermenin yanı sıra internet tarayıcılarına bir sayfanın kullanıcıya nasıl görünmesi gerektiğini söyleyen bir takım kuralları içinde barındırıyor.

1. Erişebilirlik
Web standartları, bazı erişebilirlik kurallarını içerdiğinden, web standartlarını uygulayan bir sayfa, erişebilirlik yolunda büyük bir adım atmış olacaktır.

2. Ulaşılabilirlik
Eğer sunum ve bilgiyi, yeni geliştirilen CSS kuralları ile ayırırsanız, sunulan bilgi, herkese ve her cihaza ulaşabilecektir. Kullanıcı, yepyeni bir bilgisayar ya da cep telefonu tarayıcısı aynı bilgiye sorunsuz bir şekilde ulaşabilecektir.

3. Sayfanın Hızlı Yüklenmesi
CSS ile yapılan bir sayfa ile tablo ile yapılmış bir sayfa arasındaki boyut farkı yüzde 25 ile 50 arasında değişmektedir. Böylece yapılan sayfalar, diğer web standartlarını takip etmeyen sayfalara oranla daha hızlı yükleniyor ve böylece internet kullanıcıları daha mutlu oluyor.

4. Düşük Band Genişliği Kullanımı
Web sayfalarınızı barındıran şirket, site sahibinden kullandığı band genişliğine orantılı olarak aylık para alıyor. Eğer web standartları ile hazırlamış olduğunuz sayfaların boyutu küçük ise, web sitesinde daha düşük bir band genişliği kullanacak ve bu site sahibine para tasarrufu sağlayacaktır.

5. Arama Motorlarında Yüksek Sıralama
Arama motorları içinde bir sıralamaya girmek giderek zorlaşıyor. Örneğin, Google, internette ki en büyük görme engelli kullanıcı. Google yalnızca tekstleri görüyor ve diğer resimleri, Flash animasyonlarını, dinamik Java Script menülerini göremiyor. Eğer bilgi ve sunum ayrılırsa, Google sayfadaki her bilgiyi indeksleyeceğinden, sayfa Google gibi birçok arama motorunda daha yüksek sırada yer alacaktır.

6. Bakımı Kolay Siteler
Bilgi ve sunumun ayrılması sayesinde eğer site içinde, sitenin tümünü etkileyecek bir değişlik yapılması gerektiğinde, CSS dosyası üzerinde değişiklik yapılması, tüm siteyi etkileyecektir.

7. İnternet kullanıcılarının Tecrübesinin Artması
Bazı internet kullanıcıları, popüler olmayan cihazlar ve/veya iletişim sistemi kullanıyor olabilir. Bu tip cihazlar ile web standartlarına uymayan sayfalara erişim zor olabilir. Eğer web standartlarına uyan sayfalar daha da yaygınlaşır ise ortalama bir kullanıcının internet tecrübesi daha da artacaktır.

8. Çok Uyumluluk, Az Arap Saçı
Standartları izleyen bir sayfa yâda bir uygulama, bu web standartlarını göze alarak yazılmış herhangi bir cihaz içinde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Hepimizin çok iyi bildiği sorun ortadan kalkmış olacak. Bir web sayfası her internet tarayıcısı, iletişim sistemi içinde aynı şekilde gösterecek.

9. Yarının Teknolojisine Hazır
Web standartları XML’ e uyumlu XHTML dilini kullanıyor. Bu ise yarının teknolojilerine uyumlu web siteleri oluşturmamıza yarıyor. XML, XSLT, SVG, MathML gibi yarının teknolojileri, web standartları ile uyumlu bu teknolojiler web standartları içinde şimdiden planlanmış durumda.

10. Düşük Maliyet, Para ve Zaman Tasarrufu
Web tasarımcıları, web standartları sayesinde, web sayfa yapımına ve bakımına daha az zaman harcarken, müşteri ve web tasarım şirketleri para ve zaman tasarruf edebilecekler. Diğer zaman tasarrufu sağlayacak unsur ise web tasarımcıları, sayfalarını 4 değişik internet tarayıcısında ve 3 değişik işletim sistemleri üzerinde test etmek zorunda kalmayacak.

11. Anlamsal Web Diline Destek
XHTML, CSS, HTML, RDF gibi birçok anlamsal web teknolojisinin standartlarını oluşturan W3C, birçok uzmanı ve web tasarımcısını bir şemsiye altında bir araya getirmek için zaman ve para harcıyor. Bu standartlara destek vermek, biz web tasarımcılarının görevi olmalı. Böylece hiçbir gruba kendini beğendiremeyen web tasarımcıları bir grubun parçası olabilir.

12. Hukuksal Sorumluluğun Azalması
Birçok ülkede engelli internet kullanıcıları, istedikleri bilgiye ulaşamadıkları için, web sitesi sahibi şirketlere tazminat davası açıyorlar. Bu nedenle birçok ülkede (İngiltere, USA, Avustralya, Kanada] web sitelerinin erişebilirliği konusunda birçok kanun maddesi yasalara eklenmiştir. Eğer web tasarım şirketleri, web standartlarını uygularlarsa, erişebilir sayfalar yapmaya başlayacak ve böylece hukuksal sorumluluk azalacaktır.